BETA | Du är nu på Upphandlingsmyndighetens betawebbplats – en version som fortfarande är under utveckling. Information om vår betawebbplats.

Startsida
 

Information om kontraktsuppföljning

Den upphandlande myndigheten eller enheten bör följa upp de krav som ställts i upphandlingen. Bifoga gärna en uppföljningsplan i upphandlingsdokumenten som beskriver när och hur uppföljningen av kontraktet kommer att ske. 

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

I upphandlingsdokumenten och i kontraktet bör det finnas en överenskommelse om att leverantören ska medverka vid uppföljningar. Det är också viktigt att bestämma vem eller vilka som är ansvariga för uppföljningen på den upphandlande myndigheten eller enheten.

Kontraktsuppföljningen inkluderar följande delar:

 • krav på leverantören (kvalificeringskrav)
 • krav på varan/tjänsten (upphandlingsföremålet)
 • tilldelningskriterier
 • övriga kontraktsvillkor.

Läs mer om kontraktsuppföljning:

Att tänka på vid en uppföljningsplan

 • ge ett förslag till ett första uppstartsmöte för kontraktsuppföljning
 • det kan finnas behov av utbildning under kontraktsperioden
 • ta fram en specifik uppföljningsplan för genomförande av uppdraget eller tjänsten
 • hur kontraktsuppföljningen ska dokumenteras
 • uppföljningsarbetet är av stor vikt för att hela tiden kunna förbättra affärsrelationen
 • en kontinuerlig uppföljning ger en värdefull input inför nästa upphandling

Avtalsförvaltning genom hela inköpsprocessen  

En upphandlande organisation har mycket att vinna på att aktivt arbeta med avtalsförvaltning. Det ger goda förutsättningar för att nå de mål som satts upp i den genomförda upphandlingen. 

Avtalsförvaltning 

Besöksadress

Svetsarvägen 10
171 41 Solna

Telefon

Frågeservice
08-586 21 701
Telefontid
Må-to kl. 9-12
Växel
08-586 21 700
Telefontid
Må-fr kl. 8:30-16:30

Postadress

Upphandlingsmyndigheten
Box 1194, 171 23 Solna