BETA | Du är nu på Upphandlingsmyndighetens betawebbplats – en version som fortfarande är under utveckling. Information om vår betawebbplats.

Startsida
 

Upphandla plast med mindre klimatpåverkan

Plast är ett av de mest förekommande materialen i vår vardag. Globalt producerades 320 miljoner ton plast 2016. En mer hållbar plastanvändning bidrar till en cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan eftersom drygt 90 procent av all plast tillverkas av fossil råvara.

Plast finns överallt  

Plast förekommer i många produkter som handlas upp offentligt. För att tillverka en dator går det åt mellan 1200 och 1800 kilo material. En del av det är plast. Andra varor och produkter som innehåller plast är bilar och fordon, förbrukningsvaror inom vården såsom handskar och förkläden. Det används även mycket plast i byggmaterial som rör, kablar och isolering. 

Våra hållbarhetskriterier inom exempelvis Giftfri förskola, Medicintekniska förbrukningsartiklar och Bygg och fastighet innehåller krav på plast.  

Kartläggning av plastströmmar 

För att minska den plastanvändning som offentlig upphandling ger upphov till genomförde 2019 en kartläggning av plastströmmar. Kartläggningen gjordes med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket. Syftet var att identifiera vilka områden som är lämpliga att fokusera på när det gäller avfallsförebyggande åtgärder och var det kan vara effektivt att ställa krav genom upphandling.

Nytt upphandlingsstöd 2020 

Ett viktigt syfte med kartläggningen var att skapa ett underlag för att ta fram ytterligare stöd som kan minska platsanvändningen i offentlig upphandling. Med hjälp av ökad kunskap kan vi göra en strategisk prioritering av kriteriearbetet och annat stöd i inköpsprocessen för att nå så stor effekt som möjligt. Målet är att ett nytt och integrerat stöd ska tas fram och lanseras löpande under 2020.